Kva er elevmedverknad og kvifor er det viktig?

Kva er Elevmedverknad og kvifor er det viktig? Jorunn M. Holte (2009, s. 14) avklarar i sin masteroppgåve om barns deltaking, at medverknad i undervisning inneberer ikkje at skal bestemma, men aktivt delta i planlegginga, gjennomføringa og vurdering av eigen læring. Som vikar i skulen har eg prøvd å leggja opp til elevmedverknad ved å …

Kva er elevmedverknad og kvifor er det viktig? Les mer »