Kategorier

Search

Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (pfdk)

«Å tilegne seg digitale ferdigheter er blitt en av fem grunnleggende ferdigheter alle elever skal oppnå i sitt utdanningsløp»

Profesjonsfaglig digital kompetanse kort forklart

I følge Udir har læreren en sentral rolle i å danne elever til å kunne ta i bruk digitale ressurser og produsere egne digitale ressurser. Det kreves at elever skal kunne «identifisere troverdig informasjon, sitere kilder, beskytte egne åndsverk, ta i bruk etiske verdier og holdninger i kommunikasjon og samhandling og utvikle et reflektert forhold til egne og andres handlinger, kulturelle forskjeller, verdier og rettigheter». For å klare dette må lærere utvikle sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse. Udir deler lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse i to: 1. Profesjonsutvikling og 2. Profesjonsutøvelsen. Som i det hele henger sammen. Å tilegne seg digitale ferdigheter er blitt en av fem grunnleggende ferdigheter alle elever skal oppnå i sitt utdanningsløp.

Hva med læreplanene?

Å tilegne seg digitale ferdigheter er blitt en av fem grunnleggende ferdigheter alle elever skal oppnå i sitt utdanningsløp (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). Det er flere nasjonale styrings- og referansedokumenter som stiller til dels klare forventninger til lærere på dette feltet. Læreplanen forutsetter at lærere bruker digitale verktøy i sin undervisning og på den måten bidrar til å utvikle elevers digitale kunnskap. Utviklingen av de fem grunnleggende ferdighetene skal legges vekt på i hele opplæringsløpet. De hører hjemme i alle fag og lærere i alle fag skal støtte elevene i arbeidet (Udir).

Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

Rammeverket er et retningsgivende dokument som lærere kan bruke som støtte og som et selvevalueringsverktøy. Rammeverket baserer seg på en helhetlig tilnærming med et digitalt perspektiv på lærerkompetansen. Det består av syv kompetanseområder:

 1. Fag og grunnleggende ferdigheter
 2. Skolen i samfunnet
 3. Etikk
 4. Pedagogikk og fagdidaktikk
 5. Ledelse av læringsprosesser
 6. Samhandling og kommunikasjon
 7. Endring og utvikling

I følge Udir er alle kompetanseområdene like viktig, men aller viktigst er summen av dem. For de ekstra interesserte, les utdypende forklaring på hver av kompetanseområdene her: https://www.udir.no/contentassets/081d3aef2e4747b096387aba163691e4/pfdk-rammeverk-2018.pdf. Eller se denne videoen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/film-hva-er-profesjonsfaglig-digital-kompetanse/.

5 tips for å øke din profesjonsfaglige digitale kompetanse

Jeg vil avslutte innlegget om lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse med konkrete tips til digitale verktøy som kan brukes i undervisningen. Noen av disse verktøyene har jeg brukt i nettundervisning, og tatt med meg videre i klasserommet.

 1. Det første tipset er å utforske Microsoft appene. De fleste har tilgang til office 365 pakken og bruker Word, Excel og Powerpoint. Men det fins mange andre apper vi kan bruke i undervisningen. For eksempel: Sway, Forms, Stream, Lucid, OneNote og Whiteboard. Du finner de ved å logge inn på office.com, trykke på prikkene oppe til venstre og trykke på «alle apper».
 2. I stedet for å lage powerpoints, videoleksjoner eller andre digitale ting selv, la elevene vise sin faglige kompetanse ved å produsere kreative videoer, (Stream), faktasider (Sway), Presentasjoner, digitale tankekart (Lucid), og dele med hverandre i etterkant.
 3. Vær en veileder under læringen i motsetning til å vise først, også prøve etterpå – Jeg har flere ganger opplevd at når de får prøve seg frem med digitale verktøy så finner elevene ulike måter å løse ting på, og hever sin digitale kompetanse mer enn hvis jeg kun viser de min måte.
 4. Ha kontroll på falske nyheter og pek det gjerne ut når det dukker opp.
 5. Legg opp til samhandling, både med læreren og med hverandre – Et eksempel kan være delte dokument hvor flere arbeider samtidig. Her kan læreren også veilede underveis ved å legge inn kommentarer.

Hvis du har noe å legge til så setter vi stor pris på om du kommenterer i kommentarfeltet. La oss utvikle oss videre ved å dele kunnskap med hverandre. Del gjerne andre ressurser på våre nettsider, der kan du lage deg en profil og dele eller selge dine lærerressurser (powerpoints, oppgaveark du har laget, plakater osv.): https://www.kunnskapskassen.no/

Kelentrić, M., Helland, K., & Arstorp, A. T. (2017). Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Senter for IKT i utdanningen. Hentet fra: https://www. researchgate. net/publication/321796206_Rammeverk_for_laererens_prof esjonsfaglige_digitale_kompetanse.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larerens-profesjonsfaglige-digitale-komp/innledning/#Om-pfdk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv

Logg inn

Registrer

Dine personopplysninger brukes til å øke brukervennligheten på denne nettsiden, gi deg tilgang til administrasjon av din brukerkonto og andre formål som beskrevet i våre personvernregler.

Logg inn

Registrer

Dine personopplysninger brukes til å øke brukervennligheten på denne nettsiden, gi deg tilgang til administrasjon av din brukerkonto og andre formål som beskrevet i våre personvernregler.