Kategorier

Search

Profesjonsfelleskap – Hva er det og hvordan få det til?

«Komplekse pedagogiske spørsmål kan ofte være vanskelig å svare på helt alene»

Utdanningsdirektoratet
Hva er profesjonsfelleskap?

Hva er et profesjonsfelleskap?

Begrepet «Profesjonsfelleskap» innebærer et lærende felleskap hvor ansatte skal reflektere over felles verdier og videreutvikler egen praksis (Udir). Dette er et begrep belyst i overordnet del av nye læreplaner, som betyr at vi har en forpliktelse til å samarbeide med hverandre. God profesjonsutvikling skjer når lærere deler erfaringer, reflekterer sammen, prøver ut nye metoder og jobber med å vurdere egen praksis. Det er viktig å bemerke hvor viktig ledelsen sin rolle er for å få til et godt profesjonsfelleskap, da typiske utfordringer er tid, kollektive prosesser og organisasjonskultur (Udir).

Hvorfor profesjonsfelleskap?

Komplekse pedagogiske spørsmål kan ofte være vanskelig å svare på helt alene. I følge Udir får lærere som reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisning i felleskap «rikere forståelse» av god pedagogisk praksis. Dette støttes av blant annet Gro Helen Preston (2021), som i sin forskning intervjuet åtte lærere ved tre ulike videregående skoler; funnene peker i retning av at læreres læring og kunnskapsutvikling har de beste vilkårene når kolleger deler, samarbeider og reflekterer sammen. For en dypere forståelse av profesjonsfelleskap anbefaler vi dere å lese utdanningsnytt sin artikkel om profesjonsfelleskap: https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-fagfornyelsen-laereplanverk/laereplanen-og-profesjonsfellesskapet/246128

4 Nyttige tips for å bidra til profesjonsfelleskapet

Profesjonsfelleskap handler altså om å flytte blikket fra den enkelte lærer til felleskapet, og å utfordre hverandre på en måte som stimulerer læring og utvikling av egen praksis. Men hvordan kan den enkelte læreren bidra til profesjonsutvikling?

Her har du 4 nyttige tips:

  1. Still deg selv og andre åpne spørsmål som kan gi uventede og nye svar
  2. Reflekter over utfordringer du vil ha tips og støtte til før samarbeidstiden som er satt av – på den måten blir den verdifulle tiden brukt godt
  3. Del egne erfaringer og undervisningsopplegg med kolleger, og spør gjerne om å få opplegg – Det er mye læring i hvordan andre utfører undervisningen sin! (Hvis du er opptatt av å dele undervisningsopplegg, lag deg bruker her og legg ut oppleggene dine: https://www.kunnskapskassen.no/my-account/)
  4. Hugs å vurder egen praksis i blant.

Referanser

Preston, G. H. (2021). Lærere som lærer: en studie av kunnskapsutvikling og profesjonsfellesskap (Master’s thesis, Høgskulen på Vestlandet).

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/utvikle-praksis-sammen/profesjonsfellesskap-et-larende-fellesskap/

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/3.-prinsipper-for-skolens-praksis/3.5-profesjonsfellesskap-og-skoleutvikling/?lang=nob

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv

Logg inn

Registrer

Dine personopplysninger brukes til å øke brukervennligheten på denne nettsiden, gi deg tilgang til administrasjon av din brukerkonto og andre formål som beskrevet i våre personvernregler.

Logg inn

Registrer

Dine personopplysninger brukes til å øke brukervennligheten på denne nettsiden, gi deg tilgang til administrasjon av din brukerkonto og andre formål som beskrevet i våre personvernregler.