Kategorier

Search

Språkbevissthet – Hvordan jobbe med det i undervisning?

Hva er språkbevissthet?

Jeg valgte å skrive om språkbevissthet i min masteroppgave da jeg mener det er et viktig tema . Som mange andre begrep, har språkbevissthet en lang historie før den utviklet til å på engelsk bli «language awareness». Det er blitt vist at språkbevissthet er viktig i språklæring, spesielt når det gjelder andrespråkslæring. Når noen er språkbevisste har de evnen til å distansere seg selv fra språket, slik at de kan manipulere strukturen til egen fordel. Altså, de er bevisst på hvordan språket er strukturert og bygd opp. Flerspråklige elever har i følge diverse forskning vist å ha høgere grad av språkbevissthet. Dermed er det å kunne sammenligne likheter mellom språk for å øke språkbevissthet blitt et verktøy for å øke språkbevissthet.

Språkbevissthet i læreplanene

I de nye læreplanene så er språkbevissthet blitt sentralt og dukker opp i læreplanene for hele utdanningsløpet; Fra barnehagen til videregående skole. I rammeplanen for barnehagen står det at «Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling». I kjerne-elementene til engelskfaget (ENG01‑04) står det «Språklæring innebærer å utvikle språkbevissthet og kunnskap om engelsk som system og å kunne bruke språklæringsstrategier», der de også blir understreket at «Språklæring innebærer å se sammenhenger mellom engelsk og andre språk elevene kan, og å forstå hvordan engelsk er bygget opp». I norskfaget (NOR01‑06) under fagets relevans og sentrale verdier er det belyst at «Gjennom arbeid med faget norsk skal elevene bli trygge språkbrukere og bevisste på sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et inkluderende fellesskap der flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs». Det er spesielt i engelskfaget språkbevissthet er blitt ekstra viktig. I kompetansemålene i engelskfaget er det et kompetansemål som skal støtte arbeidet med språkbevissthet i klasserommet. Etter 2. trinn skal elevene «oppdage ord som er felles for engelsk og andre språk eleven kjenner til» og etter 4.trinn skal de «oppdage og leke med ord og uttrykk som er felles for engelsk og andre språk eleven kjenner til». Kompetansemålet har i videregående skole (etter vg1 yrkesfag) utviklet seg til å bli følgende: «bruke kunnskap om sammenhenger mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til i egen språklæring».

Hvordan implementere språkbevissthet i undervisningen?

Først og fremst vil jeg bare forklare tre viktige tilnærminger før vi hiver oss på det praktiske i undervisningen. Lisbeth M. Brevik og Ulrikke Rindal har skrevet en bok som heter «Teaching English in Norwegian classrooms», der et kapittel tar for seg språkbruk i engelskundervisningen. De forklarer at det fins tre tilnærminger til språkbruken i engelskundervisningen;

  1. «Monolingual» tilnærming; hvor det antas at å bare bruke engelsk i undervisningen er den beste måten å lære engelsk på.
  2. «Bilingual» tilnærming; hvor læreren og elevene bruker både engelsk og norsk i undervisningen (spontant eller planlagt).
  3. «Multilingual» tilnærming; hvor alle språk som finnes i klasserommet blir inkludert i undervisningen.

Rindal og Brevik (2020) argumenterer at læreren burde kartlegge språkene i klasserommet før de tar et bevisst valg om tilnærmingen di velger å bruke i egen undervisning. Dette er fordi elevene kan ha ulike behov. Noen trenger å bruke mer engelsk, andre trenger å bruke andre språk for å for bedre læringsutbytte i engelskundervisningen. De belyser uansett at det fins forskning som viser at å eksponere elever for likheter mellom flere språk er en fordel for språklæringen, og at læreren uansett burde prøve å skape en kultur for å kunne bruke ulike strategier i egen språklæring. Men hvordan kan vi som lærer legge opp til det? Her er 3 konkrete ting jeg har tenkt å prøve i min undervisning dette året:

  1. Kartlegge tidlig på året hvor mange språk det er i klasserommet slik at du bli bevisst på det. Da er det i hvert fall større sjanse for at du bruker ressursene.
  2. Finne ut hvilke språk elevene er vant til å bruke i engelskundervisningen – dette hjelper deg i å ta valget om hvilken tilnærming du vil bruke
  3. Når vi lærer nye ord skal jeg prøve å alltid oversette det ordet til alle språk vi har i klasserommet og reflektere over likheter. (Du kan bruke bildekort, vi har laget på norsk og engelsk (kommer på spansk): https://www.kunnskapskassen.no/produkt/bildekort-med-ord-bokmal/, https://www.kunnskapskassen.no/produkt/bildekort-med-ord-engelsk/

Hvilken tilnærming bruker du i din undervisning? kommenter gjerne dine erfaringer!

Om du fikk lyst å lese boken, så kan du kjøpe den her: https://www.ark.no/boker/Lisbeth-M-red-Brevik-Teaching-English-in-Norwegian-classrooms-9788215032283?gclid=Cj0KCQjwr4eYBhDrARIsANPywChQzd_jOuxqC4j6QbZwv8ERtDHF3ffd-RUfAzsLlc32TxxNTlvA5oQaAhmKEALw_wcB&gclsrc=aw.ds eller her: https://www.norli.no/what-is-english?gclid=Cj0KCQjwr4eYBhDrARIsANPywCjSbrjvq8vOWrxL5IciQat_PrAJ6YbiinweSyMufmDvDNY9iR0DJ0IaAo5UEALw_wcB

Kilder

https://www.udir.no/lk20/eng01-04

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen–mye-mer-enn-bare-prat/1.-sprakstimulering/eksempler/#spraklig-bevissthet-og-sprakstimulering

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv

Logg inn

Registrer

Dine personopplysninger brukes til å øke brukervennligheten på denne nettsiden, gi deg tilgang til administrasjon av din brukerkonto og andre formål som beskrevet i våre personvernregler.

Logg inn

Registrer

Dine personopplysninger brukes til å øke brukervennligheten på denne nettsiden, gi deg tilgang til administrasjon av din brukerkonto og andre formål som beskrevet i våre personvernregler.